BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra:

Tata, MB

įmonės kodas 304585515

PVM mokėtojo kodas LT100011094516

registruotas buveinės adresas Linkmenų g. 58-201, Vilnius,

telefono Nr. +370 (611) 24304

elektroninio pašto adresas: tatapaper@tatapaper.lt.


KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI IR TVARKOMI TATAPAPER ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.tatapaper.lt sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Jūsų adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Pirkimų istoriją;

Elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją;

IP adresą;

Mokėjimų istoriją;

Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.


KOKIU TIKSLU YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.tatapaper.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Deja, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų, negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.tatapaper.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pirkimų istoriją;

Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;

Mokėjimų istoriją;

Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;

Apklausų metu pateiktus atsakymus;

Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą, Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.


AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.


AR GALIMA NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS TATAPAPER ELEKROTRONINE PARDUOTUVE?

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.


KOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS YRA PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat Lietuvos paštui, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.


KIEK LAIKO YRA SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.


KOKIOS YRA TEISĖS Į ASMENINIUS DUOMENIS?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

Prašyti, kad Tata Paper leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

Teisę atšaukti sutikimą;

Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į Tata Paper el. paštu tatapaper@tatapaper.lt.


SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukų (angl. Cookies ) naudojimo politika

Tinklapyje yra naudojami slapukai. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysitės toje svetainėje, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką.

Kai apsilankote mūsų tinklalapyje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik jums. Tam ir reikalingi slapukai. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne jums.

Slapukai www.tatapaper.lt svetainėje skirti:

Užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą;

Prekių krepšelio veikimui;

Mėgstamiausių produktų sąrašo veikimui;

Puslapio lankymo statistikos rinkimui;

Aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui.

Jūsų kompiuteryje išsaugotus slapukus mes pasiekiame kaskart, kai apsilankote mūsų tinklalapyje arba atidarote iš mūsų gautą el. laišką.

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite savo naršyklės gamintojo patiekiamas instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Nepamirškite, kad ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų tinklalapio galimybėmis.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tata, MB turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.